quote
Zebna ქართ.
სახელმწიფო ბაჟის გამოთვლა
უფასო იურიდიული კონსულტაცია
სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
გადაწყვეტილებათა საძიებო პროგრამა
საჯარო გადაწყვეტილებები
მნიშვნელოვანი განმარტებები
საჯარო ინფორმაცია
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
სასამართლოები Google Map-ზე
საქართველოს სასამართლეობის სატელეფონო ცენტრი
A- A+ ამობეჭდვა

siaxleebi

თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის განცხადება

02-02-2016

მოგეხსენებათ, საქართველოში, მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება, რომლის ორგანიზების უზრუნველყოფა, ,,საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის 47-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, ევალება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამა ტარდება ორ ეტაპად: ტესტური და წერითი გამოცდის ფორმით.

ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ 2015 წლის 21 ნოემბერს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორგანიზებით ჩატარებულ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტურ გამოცდაზე, ადგილი ჰქონდა ტესტებისა და წერითი კაზუსების წინასწარ გამჟღავნებას. განვმარტავ, რომ მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები და კაზუსები, განეკუთვნება სრულად კონფიდენციალურ ინფორმაციის სახეს და მასზე წვდომა გააჩნია მხოლოდ საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წევრებს ან მათ მიერ ვიწროდ განსაზღვრულ პირებს. ამასთან, საგამოცდო ტესტები განეკუთვნება იმ კატეგორიის დახურულ ინფორმაციას, რომლის გამჟღავნება დაუშვებელია და ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.

ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ტესტურ გამოცდაზე მიიღო მაქსიმუმი (100) ქულა. მეტიც, ზოგიერთი კანდიდატის წერითი კაზუსების ამოხსნა, აბსოლუტურად, სიტყვასიტყვით ემთხვევა წერითი კაზუსის ავტორის მიერ დაწერილ კაზუსის ამოხსნის ოფიციალურ ვერსიას, რითაც დარღვეულია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტებისა და კაზუსების კონფიდენციალურობის წესი. აღვნიშნავ, რომ წერითი კაზუსის ავტორის ამოხსნის ვერსია და კონკურსანტის მიერ საგამოცდო კაზუსში დაწერილი ვერსია იმდენად იდენტურია, რომ დამთხვევის ალბათობა გამორიცხულია და იმთავითვე ნათელი ხდება, რომ კონკურსანტმა წინასწარ იცოდა კაზუსის სწორი პასუხი.

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, სამართლიანი და მაღალკვალიფიციური კადრებისგან დაკომპლექტებული კადრებით შექმნილ სასამართლოს სისტემას შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მართლმსაჯულებაზე, ხოლო სათავე, ამ მიზნის მისაღწევად არის სწორედ მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელმაც პირველ ეტაპზევე უნდა უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური და დამოუკიდებელი კადრის შერჩევა. ყველასათვის ნათელია, თუ რა ტიპის მოსამართლე შეიძლება მივიღოთ პირისაგან, რომელიც წინასწარ ფლობდა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტებს ან კაზუსებს და შემდგომში, მისი მოსამართლედ გამწესებისას, რა ზეწოლის მექანიზმები შეიძლება არსებობდეს მასზე. შესაბამისად, ჩემი ინფორმაციით მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე, ადგილი ჰქონდა რა ტესტებისა და წერითი კაზუსების წინასწარ გამჟღავნებას, საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური ინტერესი ფლობდეს ინფორმაციას შემდეგ კითხვებზე:

1. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები (ან რომელიმე წევრი) ფლობდა თუ არა ინფორმაციას განცხადებაში აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და თუ ფლობდა ან/და იცოდა, რა ზომები გატარდა მათ მიერ? 2. აქვთ თუ არა და თუ აქვთ რა ურთიერთობაში იმყოფებიან მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტურ და კაზუსურ გამოცდაზე მაღალი შეფასების მქონე კონკურსანტები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რომელიმე წევრებთან ან/და წევრთან? 3. თუ საბჭოს რომელიმე წევრმა ან/და წევრებმა იცოდნენ აღნიშნული ფაქტის შესახებ, აღნიშნულის რეაგირების გარეშე დატოვება რა მიზანს ემსახურებოდა? ასე მაგალითად, აღნიშნული ინფორმაციის რეაგირების გარეშე დატოვების მიზანს ხომ არ წარმოადგენდა ვინმეზე ან რამეზე ზეგავლენის მოხდენა?

მიმაჩნია, რომ მითითებული ფაქტის დროული შესწავლა და გამოკვლევა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რამდენადაც აღნიშნულის გარეშე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვერ უზრუნველყოფს მათ მიერ მართლმსაჯულების გაძლიერებისათვის გათვალისწინებული ქმედებების კანონიერ შესრულებას, სასამართლოს რეფორმის გამჭვირვალობას და საბოლოოდ საზოგადოების ნდობის ამაღლება-განმტკიცებას. ამასთანავე, საკითხი მოითხოვს უმოკლეს ვადებში შესწავლა/გამოკვლევას, ვინაიდან ის წარმოადგენს საზოგადოების (მათ შორის იურიდიული საზოგადოების) დიდი ინტერესის საგანს. შესაბამისად, საზოგადოების ჩართულობა, მისი აქტიურობა სწორედ ამ ინტერესის დროულ რეალიზებას უზრუნველყოფს.

 
 
 
 
 
იანვარი 1970
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ipove sasamarTlo forma moxele
ქართ.  
dasaxeleba
instancia
 
Facebook Twitter YouTube Blogger Google+ MyVideo
© 2012. საქართველოს სასამართლოები. ყველა უფლება დაცულია